Berounská akademie 2015/2016

Home Berounská akademie 2015/2016
berounska_akademie

Berounská Akademie po úspěšně uzavřeném druhém ročníku připravila další zajímavé přednášky i pro další období – zaměřené například na významné osobnosti evropského významu. PhDr. V. Dudák seznámí posluchače v přednášce nazvané Jan Ámos Komenský – labyrintem života – s přínosem jeho díla i pro dnešní dobu. Dozvíme se i málo známé informace o předchůdcích, souputnících i následovnících Mistra Jana Husa.

Další tři lekce, vedené PhDr. Josefem Dolejším, nám přiblíží skrytou symboliku nejkrásnějších historických zahrad Čech i našeho regionu, a v závěru třetího ročníku Berounské Akademie se vydáme přímo na vybrané archeologické lokality Berounska s archeologem Danielem Stolzem.

Uskutečněné přednášky

BAK

Ukončení prvního cyklu BA 2013-2016

Slavnostní ukončení prvního 3letého cyklu Berounské akademie 2013-2016 se konalo ve čtvrtek 23. června 2016 v Muzeu Českého krasu v Berouně. Zakončení se zúčastnil starosta města Beroun Mgr. Ivan Kůs a milým překvapením byla přítomnost i dvou přednášejících Doc. RNDr. Zdeňka Kukala Dr.Sc. a PhDr. Josefa Dolejšího. Všichni jmenovaní pozdravili účastníky BAK krátkým proslovem. Absolventi z rukou starosty obdrželi pamětní list a publikaci Poznáváme Berounsko s Berounskou akademií (2013-2016), která byla k této příležitosti vydána. Celý podvečer hudebně doprovodil Mgr. Lukáš Petřvaldský, titulární varhaník při kostele sv. Jakuba v Berouně.

Fotografie

ukončení Berounské akademie 13/16